Skip to main content

ISO 22000

Management bezpečnosti potravin

ISO 22000 specifikuje požadavky na organizace v potravinovém řetězci, které musí být naplněny, aby byla zajištěna bezpečnost potravin. Důraz je kladen především na systémovou stránku, na principy HACCP a na podpůrná bezpečnostní opatření, jako jsou správná provozní praxe (GMP), správná zemědělská praxe (GAP), správná veterinární praxe (GVP), správná hygienická praxe (GHP), správná distribuční praxe (GDP), správná sanitační praxe (GSP) atd.

Jedná se o první potravinářský standard, který:

 • Je mezinárodně schválený, uznávaný a akceptovaný
 • Zahrnuje celkový systém managementu bezpečnosti potravin - překračuje požadavky HACCP
 • Je aplikovatelný na všechny organizace, které jakýmkoliv způsobem dodávají do potravinářského řetězce
 • Zahrnuje a podporuje principy HACCP, formulované Codexem Alimentarius

Mezinárodní norma je přizpůsobena organizacím v potravinovém řetězci, které chtějí garantovat svým zákazníkům, že jejich produkty jsou vyrobeny s nadstandardními požadavky na bezpečnost potravin.

Přínosy certifikace PODLE ISO 22000

 • Plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků (obchodních řetězců a nadnárodních společností)
 • Prokázání plnění požadavků nad rámec minimálních požadavků daných národní legislativou
 • Garance stálosti výrobního procesu
 • Zkvalitnění systému řízení a zdokonalení organizační struktury organizace
 • Zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci
 • Optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, úspory surovin, energie a dalších zdrojů
 • Zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů