Skip to main content

ISO 22301

Management kontinuity činností

Základním cílem tohoto standardu je zabezpečení pokračujících činností v organizaci a to v případech, kdy dojde k narušení v důsledku závažné katastrofy či jen menšího incidentu. ISO 22301 je normou pro řízení kontinuity podnikání (BCM), která Vám vypomůže minimalizovat rizika takovýchto narušení. Standard nahrazuje normu BS 25999-2:2007.

Standard je konstruován tak, aby udržel v chodu podnikové procesy během náročných a nepředvídatelných okolností – ochrana zaměstnanců, udržení pověsti společnosti a poskytuje možnost pokračování v obchodní činnosti a obchodu.

Poskytuje základ pro pochopení, rozvoj a implementaci kontinuity činností uvnitř organizace a tím Vám dává sebedůvěru při jednáních – a to jak business-to-business, tak také business-to-zákazník.

Přínosy ISO 22301 pro Vaši organizaci:

  • stanoví společný a konzistentní strukturu, která je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí
  • aktivně zvyšuje Vaši odolnost, když čelíte narušení schopnosti dosáhnutí klíčových cílů
  • napomáhá posilovat Vaši prestiž a firemní značku
  • za pomocí získání konkurenční výhody otevírá nové trhy
  • certifikace napomáhá porozumění všech firemních procesů, čímž se otevírají možnosti pro zlepšování
  • pro vedení společnosti přináší více možností jak řídit poruchy
  • vytváří se příležitosti na snížení nákladů na BCM audity a taktéž se snižuje výše pojistného
  • za pomocí neustálého zlepšování a pravidelných kontrol je zaručeno, že Vás systém řízení je aktuální