Skip to main content

ISO 9001

Systém managementu kvality.

ISO 9001 je mezinárodní norma zaměřená na řízení jakosti, jenž může být aplikovaná v jakékoliv organizaci a to ve všech oblastech výroby nebo služeb. Vybudovaný a certifikovaný systém managementu jakosti (SMJ) podle ISO 9001 je přirozený způsob, kterým organizace plánuje a řídí pracovní proces s cílem zjistit příčiny možných neshod, stanovit opatření k nápravě a sledovat účinnost těchto opatření, čímž prokazuje důvěryhodnost jako obchodní partner.

Je přínosem při řízení organizace a plánovaní zdrojů finančních, lidských, materiálových, ale i při zajišťování vhodného pracovního prostředí, zdrojů, zařízení a technologie.

ISO 9001 pro vás může být zajímavé z celé řady důvodů:

 • Prestiž
 • Snížení nákladů a zefektivnění činností firmy
 • Výhody ve výběrovém řízení (častý požadavek hlavně u státních zakázek)

Základním požadavkem je zavedení, dokumentování, uplatňování a udržování systému managementu jakosti a jeho neustálé zlepšování.

Přínosy certifikace podle ISO 9001:

 • Zavedení pořádku a systémového přístupu do všech firemních činností
 • Zprůhlednění firmy pro zákazníka, vlastníka, vedení i zaměstnance
 • Podstatné zvýšení důvěryhodnosti firmy a tím snadnější pronikání na nové trhy
 • Stabilizace dosahované úrovně kvality poskytovaných produktů a služeb
 • Snadnější zapracování a zapojení se nových pracovníků
 • Řízené ovlivňování trendů kvality produktů a služeb
 • Vytvoření základu pro další zlepšování kvality a tím úspěch v konkurenčním boji
 • Zvýšení kreditu při výběrových řízení