Skip to main content

ISO 14001

Systém environmentálního managementu

Hlavním cílem mezinárodní normy je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování a to v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Společnost, která se rozhodla získat certifikát osvědčující soulad s požadavky této normy musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu (EMS) a neustále zlepšovat jeho efektivnost.

Tato norma je aplikovatelná na všechny typy organizací, může být použita jak pro služby, tak pro výrobní sektory.

Přínosem tohoto systému je výhoda při komunikaci s orgány státní správy, poskytnutí důkazu o šetrnosti k životnímu prostředí, důsledné plnění legislativy a snižování pravděpodobnosti vzniku ekologických nehod či havárií a z toho vyplývajících finančních postihů.

ISO 14001 pro vás může být zajímavé z celé řady důvodů:

  • Soulad s legislativními předpisy
  • Konkurenční výhoda (zlepšení image společnosti vůči veřejnosti a plnění požadavku zákazníků, marketingový nástroj, jednodušší jednání s bankami)
  • Snížení rizik
  • Úspora nákladů

Základním požadavkem je zavedení, dokumentování, uplatňování a udržování systému environmentálního managementu a jeho neustálé zlepšování.

Přínosy certifikace podle ISO 14001

  • Zjištění všech environmentálních činností, které mají dopad na životní prostředí, jejich řízení, monitorování a zlepšování
  • Minimalizace dopadů činnosti společnosti na životní prostředí
  • Odpovědnost vedení společnosti na všech úrovních a funkcích vůči životnímu prostředí
  • Ovlivňování provozních nákladů
  • Předcházení ohrožení životního prostředí a provozu společnosti, snížení pojištění
  • Zajištění a naplnění veškerých legislativních požadavků