Skip to main content

ISO 3040x - normy ke zlepšení řízení lidských zdrojů

Pokud jsou lidé největším aktivem organizace, tak dává smysl je stavět do středu zájmů firemních činností, které se tak stávají receptem pro úspěch. Pro ulehčení práce v oblasti HR a nastavení správných procesů byla nedávno publikována řada mezinárodních norem. Nová řada norem ISO si dává za cíl nejen zlepšení procesu náboru nových lidí, ale taktéž celkové zlepšení činnosti firmy prostřednictvím zlepšení procesu lidských zdrojů. Studie ukazují, že vysoce výkonné oddělení lidských zdrojů (HR) s efektivním řízením a náborem lidé je přímo spojeno s vyšší ekonomickou výkonností organizace a hraje tak klíčovou roli při tvorbě firemních hodnot a uvědomnění personálu.

Nová série norem pro oblast lidských zdrojů má za cíl pomoci HR oddělení zlepšit jejich výkonnost a tak vylepšit výkonnost firmy jako celku.

  • ISO 30408 Management lidských zdrojů – Příručka pro správu lidských zdrojů – poskytuje pokyny jak strukturovat efektivní systém správy lidských zdrojů, který je schopen účinně reagovat na organizační a provozní potřeby společnosti.
  • ISO 30405 Management lidských zdrojů – Příručka pro nábor – poskytuje pokyny pro zefektivnění procesu náboru nových pracovníku do společnosti.
  • ISO 30409 Management lidských zdrojů – Plánování pracovních sil – pomáhá firmám účinněji reagovat na současné a taktéž i budoucí požadavky na zaměstnance.

Společnost V4Systems Ltd. Vám nabízí pomoc při certifikaci firemního HR dle výše uvedených norem. Můžeme nabídnout jedinečné zkušenosti našich konzultantů/auditorů, kteří mají několikaletou praxi v oblasti HR managementu a za sebou úspěšné projekty zlepšení výkonnosti HR oddělení v různých firemních odvětvích.

| Aktuality