Skip to main content

ISO 50001

Management hospodaření s energiemi

Cílem této evropské normy je pomoci organizacím při vytváření systémů managementu a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti. To by mělo vést ke snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systémového přístupu k managementu energií.

Norma specifikuje požadavky na systém energetického managementu tak, aby bylo organizacím umožněno vytváření politik a cílů, které berou v úvahu legislativní požadavky a informace týkajících se významných energetických aspektů.

Norma je určena pro všechny druhy a velikosti organizací, bez ohledu na jejich geografické, kulturní a společenské podmínky, tzn. že ji můžeme aplikovat jak v těžkém průmyslu, tak třeba v pohostinství nebo státní správě.

BS EN 16001 vám pomůže vytvořit systémy a procesy nezbytné ke zlepšení energetické účinnosti vedoucí ke snížení nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systematického řízení energie.

Vlastnosti a výhody:

  • Snížení nákladů - snížit energetický výdej přes strukturovaný přístup k identifikaci, měření a správu Vaší spotřeby energií
  • Zlepšení podnikové výkonnosti - zvyšuje produktivitu za pomocí identifikace účinných řešení a má vliv na změnu chování ke snížení spotřeby energií
  • Zapojení top managementu - Pozice hospodaření s energií v zasedací místnosti je přednesena jako klíčový obchodní problém
  • Soulad s právními požadavky – splníte aktuální nebo budoucí povinné energetické cíle účinnosti a / nebo právní požadavky na snížení emisí skleníkových plynů
  • Snížíte emise skleníkových plynů – splníte požadavky nebo závazky všech zúčastněných stran– a to jak současné tak budoucí
  • Integrace systému řízení – sladíte EnMS se stávajícími systémy řízení pro dílčí přínos