Skip to main content

Standard TIER - bezpečnost a dostupnost datových center

Hledání optimálního řešení.

Firmy i organizace hledají optimální řešení, které by s minimálními počátečními a provozními náklady umožnilo vybudovat bezpečné, pružné a ve všech aspektech vyhovující a současně rychle přizpůsobitelnou IT infastrukturu.

V dnešní době je růst datových center a cloudových řešení opravdu významný a není lehké vybrat takové řešení, které je jednak finančně a provozně vyhovující a na druhou stranu splňuje požadavky na bezpečnost.

Je zde standard TIER.

Standard TIER se zakládá na 4 úrovních možné certifikace a každá úroveň stanovuje vyspělost datového centra:

TIER I.: Datové Centrum (DC) s jediným napájecím a chladícím distribučním procesem, bez redundantních prvků, poskytuje 99,6% dostupnost.

TIER II.: DC s jediným napájecím a chladícím distribučním procesem, ale s podporou redundantních prvků, poskytuje 99,7% dostupnost.

TIER III.: DC se záložním bezpečnostním systémem, resp. disponujícím více aktivními napájecími a chladícími prvky, včetně redundantních komponent, jehož dostupnost dosahuje minimálně 99,98%.

TIER IV.: Maximálně zabezpečené DC (z pohledu certifikační úrovně Uptime Institute), které obsahuje více aktivních napájecích a chladících prvků, včetně redundantních komponent a systémem prevence výpadků s dostupností 99,99%.

Jste zodpovědní za rozvoj cloud služeb, virtualizace ICT, za kapacity datových center, nebo budujete nová datová centra, pomůže Vám TIER definovat základní plán na budování datového centra a jeho best practices Vám pomohou zefektivnit jeho provoz.

V4Systems má zkušenosti s implementací bezpečnosti a výkonnosti datových center a certifikací nejen TIER, ale i dalších jako jsou CSA STAR nebo PCI DSS.

| Aktuality