Skip to main content

Revize normy ISO 14001:2015 právě vyšla!

Jedna z nejpopulárnějších systémových norem pro oblast environmentálního systému řízení (EMS) právě vyšla.  Nová revize je důležitým krokem ve zlepšení přehlednosti a aplikovatelnosti v podnikatelském prostředí a současně odráží všechny nové trendy v ochraně životního prostředí.

Jaké jsou hlavní změny normy ISO 14001?
Nová verze ISO 14001 má strukturu dle nového standardu pro systémové normy (NG-MSS), tzn. má 10 kapitol, jejichž názvy jsou u všech systémových norem stejné a jednotné. Tím je zajištěna kompatibilita s jinými normami pro systémy řízení.

Nová revize klade důraz na následující oblasti:

  • Větší důraz na strategické řízení ochrany životního prostředí
  • Větší zapojení vedení
  • Větší důraz na proaktivní iniciativy v ochraně životního prostředí
  • Efektivnější komunikace environmentálního profilu prostřednictvím komunikační strategie
  • Princip myšlení v rámci celého životním cyklu produktu nebo služby při ochraně životního prostředí

Jsme certifikováni podle normy ISO 14001: 2004. Co to pro nás znamená?
Organizace, certifikované dle ISO 14001:2004, mají 3-leté přechodné období po zveřejnění revize pro migraci jejich systému řízení environmentu, na novou normu, tedy ISO 14001:2015. 3 - leté období platí od vydání anglického originálu, tj. od 15.9.2015 do 15.9.2018

Jak Vám můžeme pomoci při přechodu na novou revizi normy ISO 14001?

  • Nabízíme provedení rozdílového auditu a vypracování plánu přechodu na novou normu
  • Nabízíme certifikační služby v oblasti revidované normy ISO 14001 po jejím zveřejnění (a to i před vydáním české verze normy).
  • Dále nabízíme kurzy, jak auditorů ISO 14001, tak kurzy manažer ISO 14001 již dle nové normy!!

Neváhejte proto a vyžádejte si u nás další informace jak k normě ISO 14001 a její aktualizaci, tak i k nabízeným kurzům.

| Aktuality