Skip to main content

Revize ISO 9001 – nová revize normy je tady!!

Norma ISO 9001 je již léta mezinárodním synonymem pro řízení kvality. Nyní vyšla její revize, která bere v úvahu požadavky průmyslu, aby zůstala i nadále mocným nástrojem k zajištění podnikatelských úspěchů.

Proč je norma ISO 9001 revidovaná?

Nová norma ISO 9001: 2015 je revidovaná proto, aby reagovala na nejnovější trendy v podnikatelské sféře a aby byla plně kompatibilní s jinými systémy managementu, jako je např. ISO 27001, ISO 22301 i nově vycházející ISO 14001.

Jaké jsou hlavní změny normy ISO 9001?

Nová verze ISO 9001 má strukturu dle nového standardu pro systémové normy (NG-MSS), tzn. má 10 kapitol, jejichž názvy jsou u všech systémových norem stejné a jednotné. Tím je zajištěna kompatibilita s jinými normami pro systémy řízení.

Samozřejmě, kromě změny struktury nové normy se změnil, v mnoha případech, i obsah a požadavky na řízení systému kvality. 

Jsme certifikováni podle normy ISO 9001: 2008. Co to pro nás znamená?

Organizace, certifikované dle ISO 9001:2008 (ČSN EN ISO 9001:2009), mají 3-leté přechodné období po zveřejnění revize pro migraci jejich systému řízení kvality, na novou normu, tedy ISO 9001:2015. 3 - leté období platí od vydání anglického originálu, tj. od 23.9.2015 do 23.9.2018

Jak Vám můžeme pomoci při přechodu na novou revizi normy ISO 9001?

  • Nabízíme provedení rozdílového auditu a vypracování plánu přechodu na novou normu
  • Nabízíme certifikační služby v oblasti revidované normy ISO 9001 po jejím zveřejnění (a to i před vydáním české verze normy).
  • Dále nabízíme kurzy, jak auditorů ISO 9001, tak kurzy manažer ISO 9001 již dle nové normy!!

Neváhejte proto a vyžádejte si u nás další informace jak k normě ISO 9001 a její aktualizaci, tak i k nabízeným kurzům.

| Aktuality