Skip to main content

Norma ISO/IEC 17789 pro oblast Cloud computingu.

Představujeme Vám první ISO standard pro architekturu cloud computingu. Tento standard byl vydán v roce 2014 a přináší požadavky na architekturu v oblasti cloud computingu. ISO/IEC 17789, spolu s ISO/IEC 17788, která tvoří kratší přehled v oblasti cloud computingu, cílí na všechny druhy zákazníků cloudových služeb - od malých podniků k velkým i organizacím a také na všechny druhy poskytovatelů cloudu a partnerských organizací, jako jsou např. architekti cloudových řešení.

ISO/IEC 17789 vychází z přehledu cloud computingu uvedeném v ISO/IEC 17788 a stanovuje architekturu na vysoké úrovni, popisující společné role, činnosti a funkční komponenty zapojené do cloud computingu, a jak se tyto prvky navzájem ovlivňují.

Norma:

  • poskytuje spotřebiteli a poskytovateli společné chápání toho, jak je cloud služba nabízena a používána
  • dává zákazníkům jasnější přehled na tom, jak využít služby cloudu
  • umožňuje poskytovatelům mluvit jednotným způsobem o jejich službách, stejně jako o komponentech a rozhraní, které je podporují
  • zajišťuje, že všechny role a povinnosti jsou jasně definovány a pochopeny
  • popisuje umístění a význam bezpečnosti, interoperability, přenositelnosti, a ochrany dat

Norma ISO/IEC 17789 je zatím pouze v anglické mutaci.

| Aktuality